zondag 7 december 2008

mysql with launchd

Just tried to install mysql on ox leopard. Instead of the documented 'MySQL Startup Item' I've chosen to go the mac road: launchd, as I understand mac's equivalent of windows services. It's something unique to mac and apparantly very flexible, check it out.


Mysql installs fine from the pkg distribution, however it gets installed under root:wheel.
bringing the file: com.mysql.mysqld.plist in /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysqld.plist will make it automatically pick it up during startup, you may manually control it by sudo launchctl (un)load com.mysql.mysqld.plist.starting mysql under the user mysql. However logging to mysql to change the password: mysqladmin -u root password 'secret' fails with the message:

error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'


I've not been able to solve the problem, the documentation failes on this point. I could not manually start mysqld because, it was installed under root:wheel. So the only way to get it right: reinstall it, chmod -R jeroen:admin /usr/local/mysql*.
Than do the mysqladmin -u root password 'secret'. After that update the com.mysql.mysqld.plist file to jeroen/admin for group/userid.
Hopefully this works

zaterdag 22 november 2008

motor in de garage.

Ik heb een motor en die staat mooi en droog in de garage. Alleen als ik de motor eruit wil halen ben ik enorm aan sleuren en trekken. Niet heel erg handig. Vanochtend heb ik een plateau gemaakt van de aanrechtbladen die eerder vervangen zijn (niet alles meteen weggooien), en 3 kleine transport-tableautjes verkrijgbaar bij de praxis voor 10 euro per stuk. Ik was bang dat 60 cm niet genoeg zou zijn om de motor op zijn standaard te laten staan, en heb dus een plateautje wat laten uitsteken, was achteraf niet nodig. Goed om je te realiseren dat het tableau erg beweeglijk is op het moment dat je de motor erop rijdt, veranker het aan de voor- en achterkant. Als de motor er eenmaal opstaat en je versnelt zal het plateau veel sneller wegschieten dan de motor (wet van impuls denk ik). Zorg ook bij wegrijden dat het tableau aan de achterkant gezekerd is.

blazeds

Last week I tried downloading blazeds to get it to work with flex, I compiled the source and followed the documentation to build it. However as usual the adobe documentation was not up to date: Here's what I had to do on mac (ox tiger).

  • Could not load definitions from resource net/sf/antcontrib/antcontrib.properties. Solution download ant-contrib from sourceforge, and select ant-contrib from the package. Store the obtained jar in /Developer/Java/apache-ant-1.7.0/bin/lib. And do sudo ln -ns /Developer/Java/apache-ant-1.7.0/bin/ant /usr/bin/ant to make a symbolic link.

  • Permgen error. Gave export ANT_OPTS="-XX:MaxPermSize=512m", which does the trick

  • some of the files ant generates can not be removed, making ant main to fail. I had to "sudo ant main" to make it all work..

zondag 19 oktober 2008

netstat on mac

On windows I was able to find ports in use by doing netstat, on the mac (ox Tiger) I can give lsof -i TCP:8080 see here for other os variants.

vrijdag 7 maart 2008

Logging problems

Doing some unittests I could not get the logger to behave as expected. turned out that somewhere on the classpath commons-logging.properties was present.

System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("commons-logging.properties").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("log4.jeroen").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("log4j.properties").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("org/apache/log4j/Logger.class").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("org/apache/commons/logging/Log.class").toString());

Adding this file to the root of src/test/java folder fixed this problem.
contents of file is:
org.apache.commons.logging.LogFactory=org.apache.commons.logging.impl.LogFactoryImpl
org.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger
I've not been able to locate this file, can be on Websphere, Spring or god knows.

The combination of commons-logging, log4j is influencing a successful display of org.hibernate.type. The priority is set to trace, for this package name, but after log4j-1.2.12 is trace and debug separated, so debug is not working. This combination of log4j and commons-logging working for me is:

jar:file:/C:/projects/apache-log4j-1.2.15/log4j-1.2.15.jar!/org/apache/log4j/Logger.class
jar:file:/C:/projects/commons-logging-1.0.2/commons-logging-api.jar!/org/apache/commons/logging/Log.class
log4j.logger.org.hibernate.type=DEBUG, A1

It's getting trickier and trickier, maybe the introduction of commons-logging was a bad idea, especially in combination with Websphere.
logging information can be forced with log4j.debug=true

woensdag 5 maart 2008

firefox, hetnet, netmail en delete

Op het werk (en thuis ook, eigenlijk alleen mac os x) kan ik alleen firefox gebruiken omdat alle opties op IE ongedaan zijn gemaakt. Nu heeft de firefox variant van netmail geen multiple select om items weg te mikken, wat het voor netmail van hetnet allemaal wat tijdrovend en rsi gevoelig maakt.
Een korte zoektocht op internet leverde echter de volgende url op
Helaas nog niet helemaal geschikt om op hetnet te gebruiken maar wel bijna: Ten eerste sleep de button die daar staat naar de bookmark balk van firefox, of klik gewoon nieuw bookmark aan onder bookmarks.
zet nu in de url van deze bookmark (te bereiken via "properties")

javascript:(function(){ function toggle(box){ temp=box.onchange; box.onchange=null; box.checked=!box.checked; box.onchange=temp; } var x,k,f,j; elements=window.frames["viewer"].document.forms; for (k=0; k<elements.length; ++k) { f=elements[k]; for (j=0;j<f.length;++j) if (f[j].type.toLowerCase() == "checkbox") toggle(f[j]); } })();

Als je nu deze bookmark kiest worden alle checkboxes getoggled, de bookmark kan ook in de bookmarkbar worden geplaatst, en is dan meteen te gebruiken.
Ik vermoed dat het ook voor Safari werkt maar daar heb ik net te weinig ervaring mee, mijn eerste poging faalde, helaas.

zondag 2 maart 2008

emacs trailing slash

is op windows default / wat natuurlijk vervelend is:
(add-hook 'shell-mode-hook

'(lambda () (setq comint-completion-addsuffix '("\\" . "")))

t)
zet m naar backslash.

windows processing message

sinds een tijd krijg ik een foutboodschap bij het aanmelden bij windows.
Windows - Geen schijf
exception Processing Message c00000a3 Parameters 75b6bf9c 75b6bf9c 75b6bf9c.
Weet niet waarom die boodschap er nu plotseling is, maar in mijn geval blijkt het te maken te hebben met de card readers die in mijn pc zitten.
Ik heb ze uitgezet met configuratie scherm -> systeem -> hardware -> apparaat beheer -> Medion Flash XL (CF USB, MS USB en SM USB)
Nu krijg ik de boodschap niet meer.