vrijdag 7 maart 2008

Logging problems

Doing some unittests I could not get the logger to behave as expected. turned out that somewhere on the classpath commons-logging.properties was present.

System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("commons-logging.properties").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("log4.jeroen").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("log4j.properties").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("org/apache/log4j/Logger.class").toString());
System.out.println(this.getClass().getClassLoader().getResource("org/apache/commons/logging/Log.class").toString());

Adding this file to the root of src/test/java folder fixed this problem.
contents of file is:
org.apache.commons.logging.LogFactory=org.apache.commons.logging.impl.LogFactoryImpl
org.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger
I've not been able to locate this file, can be on Websphere, Spring or god knows.

The combination of commons-logging, log4j is influencing a successful display of org.hibernate.type. The priority is set to trace, for this package name, but after log4j-1.2.12 is trace and debug separated, so debug is not working. This combination of log4j and commons-logging working for me is:

jar:file:/C:/projects/apache-log4j-1.2.15/log4j-1.2.15.jar!/org/apache/log4j/Logger.class
jar:file:/C:/projects/commons-logging-1.0.2/commons-logging-api.jar!/org/apache/commons/logging/Log.class
log4j.logger.org.hibernate.type=DEBUG, A1

It's getting trickier and trickier, maybe the introduction of commons-logging was a bad idea, especially in combination with Websphere.
logging information can be forced with log4j.debug=true

woensdag 5 maart 2008

firefox, hetnet, netmail en delete

Op het werk (en thuis ook, eigenlijk alleen mac os x) kan ik alleen firefox gebruiken omdat alle opties op IE ongedaan zijn gemaakt. Nu heeft de firefox variant van netmail geen multiple select om items weg te mikken, wat het voor netmail van hetnet allemaal wat tijdrovend en rsi gevoelig maakt.
Een korte zoektocht op internet leverde echter de volgende url op
Helaas nog niet helemaal geschikt om op hetnet te gebruiken maar wel bijna: Ten eerste sleep de button die daar staat naar de bookmark balk van firefox, of klik gewoon nieuw bookmark aan onder bookmarks.
zet nu in de url van deze bookmark (te bereiken via "properties")

javascript:(function(){ function toggle(box){ temp=box.onchange; box.onchange=null; box.checked=!box.checked; box.onchange=temp; } var x,k,f,j; elements=window.frames["viewer"].document.forms; for (k=0; k<elements.length; ++k) { f=elements[k]; for (j=0;j<f.length;++j) if (f[j].type.toLowerCase() == "checkbox") toggle(f[j]); } })();

Als je nu deze bookmark kiest worden alle checkboxes getoggled, de bookmark kan ook in de bookmarkbar worden geplaatst, en is dan meteen te gebruiken.
Ik vermoed dat het ook voor Safari werkt maar daar heb ik net te weinig ervaring mee, mijn eerste poging faalde, helaas.

zondag 2 maart 2008

emacs trailing slash

is op windows default / wat natuurlijk vervelend is:
(add-hook 'shell-mode-hook

'(lambda () (setq comint-completion-addsuffix '("\\" . "")))

t)
zet m naar backslash.

windows processing message

sinds een tijd krijg ik een foutboodschap bij het aanmelden bij windows.
Windows - Geen schijf
exception Processing Message c00000a3 Parameters 75b6bf9c 75b6bf9c 75b6bf9c.
Weet niet waarom die boodschap er nu plotseling is, maar in mijn geval blijkt het te maken te hebben met de card readers die in mijn pc zitten.
Ik heb ze uitgezet met configuratie scherm -> systeem -> hardware -> apparaat beheer -> Medion Flash XL (CF USB, MS USB en SM USB)
Nu krijg ik de boodschap niet meer.